CONOW

Kompetansesenter for internasjonale relasjoner med kontor i Oslo.

  • Medarbeidere som henter sin erfaring fra Utenrikstjenesten, internasjonalt diplomati, humanitære organisasjoner og internasjonale institusjoner som FN, Verdensbanken og USAID.

  • Tilbyr kontekstanalyse og landkunnskap, analyse av sikkerhets- utfordringer i tjenesteland, opplæring i krisekommunikasjon, og kunnskap om støtte til pårørende i krisesituasjoner, samt erfaringsbasert kunnskap om utfordringer ved utstasjoneringer, herunder nettverksbygging og kulturforståelse.

For mer informasjon om CONOW, besøk www.conow.no.

Kontaktperson: Rolf A. Vestvik, telefon: +47 48 89 33 13, e-post: rav@conow.no