Utreisetjenesten er et samarbeid mellom Sense Psykologi & KonsulenttjenesterGUIDE advokater, Sikkerhetsledelse og CONOW kompetansesenter for internasjonale relasjoner.

Vi leverer et komplett utreisetilbud til norske organisasjoner som utstasjonerer nøkkelpersonell i utlandet.

Våre tjenester bidrar til å: 

• Øke produktivitet og redusere forekomst av for tidlig avbrutte utstasjoneringer

• Følge hele utstasjoneringsprosessen fra A-Å

• Sikre optimal rekruttering og forankring mellom organisasjon/HR og expat/familie

• Innføre strukturerte og faglig funderte tiltak i alle ledd og faser av utstasjoneringsprosessen