Hvem er Utreisetjenesten?

Utreisetjenesten-Backdrop-World-Map.png

Utreisetjenesten er:


Sense Psykologi & Konsulenttjenester

Psykolog og konsulentselskap i Bergen

  • Har spesialkompetanse innen feltene internasjonalisering, global mobilitet, kulturell kompetanse, seleksjon, leder- og organisasjonsutvikling, klinisk psykologi/terapi
  • Bistår med forsknings, kunnskaps- og erfaringsbaserte intervensjoner i alle faser, til alle aktører i utstasjoneringsprosessen.

For mer informasjon, besøk www.sense-pkt.no.

Kontaktperson: Jøri Gytre Horverak , telefon: +47 95 26 86 97, e-post: jori.horverak@sense-pkt.no

Guide Advokater

Advokatfirma i Bergen

  • Betydelig erfaring fra mange ulike rettsområder – spesialister på juridiske problemstillinger knyttet til utreise.

  • Arbeider spesielt med skatte,- og trygdeforhold, arbeidsavtaler, selvangivelse, skatteklage, trygdemedlemskap, oppholds- og arbeidstil latelser.

  • Gir bistand til private, offentlige og næringslivskunder. 

For mer informasjon, besøk www.guideadvokat.no.

Kontaktperson: May Karin Gytre, telefon: +47 99 21 67 87, e-post: gytre@guideadvokat.no

Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsfirma i Oslo der hoveddelen av medarbeidere har erfaring fra politiet.

  • En handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier.

  • Rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle planer og instrukser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

  • Utfører sikkerhetsvurderinger, systemoppbygging, rådgivning og praktisk opplæring innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved utenlandsoppdrag.

For mer informasjon, besøk www.sikkerhetsledelse.no.

Kontaktperson: Anders Snortheimsmoen, telefon: +47 99 28 24 00, e-post: as@sikkerhetsledelse.no

CONOW

Kompetansesenter for internasjonale relasjoner med kontor i Oslo.

  • Medarbeidere som henter sin erfaring fra Utenrikstjenesten, internasjonalt diplomati, humanitære organisasjoner og internasjonale institusjoner som FN, Verdensbanken og USAID.

  • Tilbyr kontekstanalyse og landkunnskap, analyse av sikkerhets- utfordringer i tjenesteland, opplæring i krisekommunikasjon, og kunnskap om støtte til pårørende i krisesituasjoner, samt erfaringsbasert kunnskap om utfordringer ved utstasjoneringer, herunder nettverksbygging og kulturforståelse.

For mer informasjon om CONOW, besøk www.conow.no.

Kontaktperson: Rolf A. Vestvik, telefon: +47 48 89 33 13, e-post: rav@conow.no