Sense Psykologi & Konsulenttjenester

Psykolog og konsulentselskap i Bergen

  • Har spesialkompetanse innen feltene internasjonalisering, global mobilitet, kulturell kompetanse, seleksjon, leder- og organisasjonsutvikling, klinisk psykologi/terapi
  • Bistår med forsknings, kunnskaps- og erfaringsbaserte intervensjoner i alle faser, til alle aktører i utstasjoneringsprosessen.

For mer informasjon, besøk www.sense-pkt.no.

Kontaktperson: Jøri Gytre Horverak , telefon: +47 95 26 86 97, e-post: jori.horverak@sense-pkt.no