Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsfirma i Oslo der hoveddelen av medarbeidere har erfaring fra politiet.

  • En handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier.

  • Rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle planer og instrukser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

  • Utfører sikkerhetsvurderinger, systemoppbygging, rådgivning og praktisk opplæring innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved utenlandsoppdrag.

For mer informasjon, besøk www.sikkerhetsledelse.no.

Kontaktperson: Anders Snortheimsmoen, telefon: +47 99 28 24 00, e-post: as@sikkerhetsledelse.no