Hva kan Utreisetjenesten bistå med?

Norske virksomheter har et sted mellom 5000 og 6000 ansatte i utlandet. Hele 7 av 10 bedrifter med internasjonal aktivitet forventer økning i antall utstasjoneringer kommende år. En enkelt utstasjonering koster arbeidsgiver mellom 2-3 millioner kroner årlig, eller ca. 2-3 ganger norsk lønn. Forskning viser at hele 20-50% av de utstasjonerte returnerer før kontraktens utløp. Avbrutte opphold er ekstremt kostbare for bedriften, blant annet fordi det medfører tapte investeringer, tapte forretningsmuligheter og forretningsrelasjoner, svekket renommé, med mer. I tillegg til høye kostnader vil en utstasjonering bringe med seg flere utfordringer, for eksempel knyttet til sikkerhet og kompliserte juridiske problemstillinger. Det er derfor svært viktig at utstasjoneringen blir vellykket – både for virksomheten som sender ansatte på oppdrag – og for den ansatte og hans/hennes familie. Utreisetjenesten tilbyr virksomheter tjenester gjennom alle faser og til alt involvert personell gjennom hele utstasjoneringsprosessen. 

 

Screen Shot 2017-12-08 at 3.42.57 PM.png
Utreisetjenesten-Backdrop-World-Map.png
Colored Plan.png

1. Kartlegging jobb/destinasjon

 • Jobbanalyse/kulturspesifikke seleksjonskriterier

 • Landanalyse, sikkerhetsanalyse, krise- og beredskapsplan

 • Praktisk tilrettelegging: bolig, transport, skole, mm.

 • Arbeidsavtale/trygd/skatt/visum/arbeidstillatelser

 
Colored Rek.png

2. Kartlegging kompetanse / Kandidatutvelgelse

 • Profesjonellekvalifikasjoner

 • Profil global kompetanse / kulturell tilpasningsevne

 • Psykologisk robusthet og motivasjon

 • Intervju: kandidat / partner

 
colored forb.png

3. Forberedelser før avreise

 • Spesifisering av mål, ansvar, forventninger

 • Opptrening global kompetanse / kulturell tilpasningsevne for expat, partner, barn

 • Forberedende seminar: Språk, kultur, sikkerhet, psykologiske og praktiske utfordringer

 • Juridiske tjenester: internasjonal skatterett, forsikring, visum, arbeidskontrakt

 
Colored Un.png

4. På jobb i utlandet: Oppfølging og trening

 • Oppfølging mål, ansvar, forventning: alle aktører

 • Expat mentorprogram – global kompetanse / nettverking

 • Psykologisk veiledning og støtte

 • Kriseintervensjon, uventede hendelser

 
5.Hjemreise-Utreisetjenesten-Icon.png

5. Avslutning av oppdrag/oppfølging etter hjemkomst

 • Forberedelse hjemreise–alle familiemedlemmer

 • Strategisk utnyttelse av internasjonal erfaring

 • Juridiske tjenester: avvikling skatteforhold, forsikring, visum, arbeidskontrakt

 • Erfaringsoverføring global mobilitet